הצמדים – מתוך הדהמפדה "נתיבים של אמת"

הדְהַמַפַּדַה הוא קובץ פסוקים מהכתבים הבודהיסטים העתיקים של זרם התֶרַוָואדַה. מתאר את תפיסת העולם הבודהיסטית, והאמרות מיוחסות לדברי הבודהה.
פורסם ב:

תרגום ענת צחור

הדְהַמַפַּדַה הוא קובץ פסוקים מהכתבים הבודהיסטים העתיקים של זרם התֶרַוָואדַה. הטקסט הפופולרי הזה מהקאנון הפאלי, שתורגם לשפות רבות מכיל את תפיסת העולם הבודהיסטית, והאמרות מיוחסות לדברי הבודהה. פירוש המושג דהמפאדה: דהמה – אמת, דרך, נתיב, עולם התופעות. פאדה – רגל, טביעת רגל, פסיעה, פרק.
הבחירה שלי לתרגם ולהציג טקסט זה לפניכם בגלל הרוח החיה והאוניברסלית הנושבת מפיסות אמת אלו.

"התודעה קודמת למושאי התודעה, אלו נוצרים ונשלטים על ידה."

הצמדים – מתוך הדהמפדה "נתיבים של אמת"

1
התודעה קודמת למושאי התודעה, אלו נוצרים ונשלטים על ידה.
לדבר ולפעול כשהתודעה עכורה פירושו להביא סבל על עצמך,
כמו גלגל עגלה המתגלגל אחר רגלה של החיה המושכת אותו.

2
התודעה קודמת למושאי התודעה, אלו נוצרים ונשלטים על ידה.
לדבר ולפעול בתודעה שקטה ובהירה פירושו להביא שמחה לעצמך,
כמו צל נצמד.

3
נעלבתי! נפגעתי! הכו אותי! שדדו אותי!
הסבל אינו פוסק לאלו אשר מטפחים מחשבות אלו.

4
נעלבתי! נפגעתי! הכו אותי! שדדו אותי!
הסבל פוסק כאשר אין מטפחים מחשבות אלו.

5
מצבי שנאה אינם נפתרים בשנאה,
הם נפתרים כאשר התודעה משוחררת משנאה.
זהו החוק הנצחי.

6
יש שאינם מבינים כי עלינו לאמן עצמנו בשליטה עצמית,
אך וכחנות חדלה אצל אלו המבינים זאת.

7
הפיתוי גדול אצל העצל והחלש אשר נמשך לדברים הקוסמים לו,
ללא יכולת שליטה וללא מתינות החושים,
יפול הוא כעץ רקוב כשהרוח נושבת.

8
אך הפיתוי אינו שולט בזה אשר אינו נמשך לדברים הקוסמים לו,
בעל יכולת שליטה הוא, ומתינות חושים,
יעמוד יציב כפיסגת הר כשהרוח נושבת.

9
הנזיר הלובש את הגלימה הכתומה כשאינו נקי מעכירויות התודעה,
ללא שליטה עצמית ואיזון, אינו ראוי לגלימה.

10
אך הנזיר אשר שחרר עצמו מעכירויות התודעה ומצא את שלוות הנפש,
בעל שליטה עצמית ואיזון, ראוי ללא ספק לגלימה.

11
למצוא אמת בטעות, ולהבין את הטעות באמת,
פירושו שלעולם לא יתפוס אדם את האמת,
לכן ינדוד הוא בדרך חסרת התכלית.

12
לראות את האמת באמת, ולהבין את הטעות כטעות,
מיד יוכל אדם לראות את התכלית,
ויפסע הוא בדרך טובה ונכונה.

13
כשם שהגשם חודר לבית מבעד הסדקים בגג,
התאווה חודרת לתודעה הלא מאומנת.

14
כשם שהגשם אינו חודר לבית כאשר הגג אטום,
התאווה אינה חודרת לתודעה המאומנת.

15
כאן ומעבר הוא סובל,
זה שאינו פועל כשורה, סובל.
סובל ומתענה למראה תודעתו המושחתת.

16
כאן ומעבר הוא שמח,
זה שפועל כשורה, שמח.
שמח ומאושר למראה תודעתו המזוככת.

17
כאן ומעבר הוא נענש,
זה שאינו פועל כשורה, נענש.
נענש על ידי המחשבה: "עשיתי רע", ונענש כפליים כאשר גם המצב רע עבורו.

18
כאן ומעבר הוא מאושר,
זה שפועל כשורה, מאושר.
מאושר על ידי המחשבה: "עשיתי טוב", ומאושר כפליים כאשר גם המצב טוב עבורו.

19
אדם החובב ציטוטים וכתבים מרוממים,
אם אינו מיישמם, הינו כרועה בקר הסופר את עדריהם של אחרים,
הוא אינו שותף בדרך האמת.

20
גם אם אינו חובב ציטוטים וכתבים מרוממים,
אך מיישמם, ונפטר מתאווה, כעס ובורות,
מלא בתבונה ובתודעה חופשיה מהיקשרויות לעולם הזה ולשאחריו,
אדם זה הינו שותף בדרך האמת.

גם זה עשוי לעניין אותך:

ריטריט ויפאסנה 10 ימים

ריטריט ויפאסנה קצר

דילוג לתוכן