משל העיוורים והפיל ועל תפיסות ודעות

פורסם ב:
נצמדים לחלקי הפיל ומהי התמונה השלמה?

 

תלמידים פנו אל הבודהה: " אדוני, ישנם חכמים אשר עוסקים בויכוחים פילסופיים, חלקם טוענים שהעולם הוא נצחי וחלקם טוענים לקץ העולם. חלקם טוענים שהנשמה מפסיקה להתקיים כאשר הגוף מת ואחרים טוענים כי הנשמה ממשיכה להתקיים על אף מות הגוף. איך לדעתך, אדוננו, עלינו להתייחס לדעות השונות ולויכוחים?"

 

ענה הבודהה: "היה היה מלך שלו משרת נאמן, פנה המלך למשרתו: "אנא, קבץ עבורי את כל העיוורים שנולדו פה באיזור והראה להם פיל". ענה המשרת: "בהחלט, אדוני". וכך עשה.

 

אסף המשרת את העיוורים והציג בפניהם פיל. לאחד מהם הציג את ראשו של הפיל, לשני את אוזנו של הפיל, לשלישי את שן הפיל, לרביעי את חדק הפיל, לחמישי את הגוף, לשישי את הרגל, לשביעי את הזנב ולשמיני את ציצת שערות זנבו של הפיל. וכך הציג המשרת לכל אחד ואחד מהעיוורים את הפיל.

 

לאחר שנגעו העיוורים בפיל, פנה המלך אל כל אחד מהם: "ובכן, האם הנך יודע מהו פיל? "
העיוור אשר בא במגע עם ראשו של הפיל טען: "אדוני, פיל הוא כמו סיר."
העיוור השני אשר בא במגע עם  אוזנו של הפיל טען: "אדוני, פיל הוא כמו סלסלת ניפוי קמח."
העיוור השלישי שבא במגע עם שן הפיל טען: "אדוני, פיל הוא כמו להב המחרשה."
העיוור הרביעי אשר בא במגע עם חדק הפיל טען: "אדוני, פיל הוא כמו מחרשה."
העיוור החמישי, זה שבא במגע עם הגוף טען: "אדוני, פיל הוא כמו אסם תבואה."
העיוור השישי שמישש את רגלו של הפיל טען: "אדוני, פיל הוא כמו עמוד."
העיוור השביעי, זה שמישש את הזנב טען: "אדוני, פיל הוא כמו כלי כתישה."
והעיוור השמיני, זה שבא במגע עם ציצת שערות הזנב טען: "אדוני, פיל הוא כמו מברשת שיער."

 

העיוורים נסחפו לעימות סוער בינהם, רבו והתווכחו:" זה כך! זה לא כך!" "פיל הוא כזה!" פיל אינו כזה!"
המלך שצפה בנעשה חייך לעצמו ואמר: "כך הם אותם מטיפים ומשכילים, המחזיקים בדעות ובתפיסות שונות. בורותם גורמת להם להיות וכחניים, מתנצחים ומחרחרי ריב, כשכל אחד מהם מחזיק בדיעה כי הוא הצודק.

 

וכך הבודהה סיכם את הסיפור:
"איך הם דבקים בטענותיהם ומתנצחים,
המשכיל והמטיף,
רבים ונצמדים כל אחד לדעותיו,
אנשים מכירים רק בצד שלהם של הדברים."

 

תרגום מאנגלית:  ענת צחור

 

גם זה עשוי לעיניין אותך: 

קורס ויפאסנה 10 ימים – ראיה בהירה

קורס ויפאסנה 4 ימים – מודעות ערה

דילוג לתוכן