מבנה האדם, רבדים ואיכויות – פאנצ'ה קושה / Pancha Koshas

מבנה האדם, רבדים ואיכויות - פאנצ'ה קושה / Pancha Koshas. לפי התפיסה היוגית של הוודנטה והסאנקיה הנפש מוקפת בשלושה מבנים מחולקים לחמישה רבדים.
פורסם ב:

מאמר: ענת צחור

ברצוני להציג צוהר מחשבתי שהיוגה של הוודנטה והסנקאיה (תפיסות פילוסופיות) משרטטות לנו ושדרכו ניתן לראות את האדם כמבנה מערכתי של חמש מעטפות (פאנצ'ה קושה), ניתן להגדירן גם כאיכויות. תפיסה זו מסייעת להבחין בין מערכים ואיכויות המרכיבים את מה שאנו מכנים "אני". ברגע שנוצרת הבחנה מדוייקת הן כתחושה והן כתובנה מתבהרת המציאות עבורנו, התבהרות שמוציאה אותנו מבלבול לגבי תפיסות מטעות של "מי אני".

כאשר המבנים השונים מובנים מתבהרת התפיסה של מי אני ומה אני.

 

כאשר המבנים השונים מובנים מתבהרת התפיסה של מי אני ומה אני. האפשרות למדר ולקטלג את המציאות, שהיא למעשה נטולת פנים במהותה, מסייעת לנו בני האדם להבינה על פי דרכינו, וכך למצוא את דרכינו בסבך.

לפי התפיסה היוגית של הוודנטה והסאנקיה הנפש מוקפת בשלושה מבנים אשר מחולקים לחמישה רבדים.

שלושת המבנים – Tri Sharira:

1. הגוף הגס או האנטומי – sthula sharira
2. הגוף העדין – suksma sharira
3. הגוף הסיבתי  – karana sharira

חמשת הרבדים – פאנצ'ה קושה / Pancha Kosha:

1.    אנאמאיה קושה- annamaya kosa- רובד הגוף האנטומי.
2.    פראנאמיה קושה – pranamaya kosa- רובד הגוף הפיסיולוגי.
3.    מאנומאיה קושה – manomaya kosa- רובד הנפש.
4.    ויג'נאנאמאיה קושה – vijnanamaya kosa- רובד האינטילגנציה.
5.    אנאנדאמאיה קושה – anandamaya kosa- רובד רוחני.

 

תשריט האדם על פי תורת הודאנטה –  Pancha Kosha:

 מעטפת הגוף – אנאמאיה קושה – annamaya kosa – רובד הגוף האנטומי:

המעטפת הגסה ביותר – הגוף החומרי, גוף המותנה בגרוי והזנה. זהו הרובד הנראה והמזוהה עימנו יותר מכל, זו השכבה הראשונה המגנה על קיומנו. אנו תופשים גוף בזכות מערכת החושים אותם פתחים המאפשרים את קליטת המציאות: העין הרואה, האוזן השומעת, האף המריח, העור החש, הלשון טועמת. רובד הגוף תלוי בקיומו בהזנה מתמדת דרך אחד מפתחי חושים אלו. על החומר חל חוק הארעיות הוא מותנה בזמן וניתן לראות בו את שינויי הזמן. ניתן גם לחוש שינויים במעטפת זו בצורה של עונג וכאב.

 מעטפת הנשימה – פראנאמיה קושה – pranamaya kosa – רובד הגוף הפיסיולוגי:

זוהי מעטפת חומרית מעודנת יותר, אנו מזהים חומריות זו ברמה תחושתית. הנשימה בהיבט הפיזיולוגי קשורה למעטפת הגוף ,זהו היבט מזין והכרחי לקיומו של גוף חי. הנשימה הפיזיולוגית הינה אך איכות פונקציונאלית והינה חלק ממערך תפיסתי רחב יותר של גוף חי. הנשימה, במידור מעטפת זו נתפשת כאן כמהות, במובן של חיים, אנרגיה, נשמת כל חי, רוח. הנשימה יוצרת, מזינה ומפרה את הגוף החי. היא מעניקת חיים, משמרת חיים, ובהיעדרה או בהינתק הקשר ממעטפת הגוף החיים נכחדים.
ההודים מכנים איכות זו פראנה, הסינים – צ'י, הדתות המונותיאיסטיות כנשמה או רוח.

מעטפת הרגש והמחשב – מאנומאיה קושה – manomaya kosa – רובד הנפש:

מערכת זו הינה רובד מנטאלי שבא לידי ביטוי בצורה של מחשבות ורגשות. מעטפת זו היא היווצרותם, הטבעתם והטמעתם של מערכים ותגובות מנטאליים הן ברמת המחשבה והן ברמת הרגש. רשמים הנקלטים הן מפתחי חמשת החושים והן מפתח המחשב (מיינד) מתורגמים ונאגרים ברובד זה כתחושות ורגשות, מחשבות וזיכרונות. מערך התגובות האימפולסיביות שלנו הינו מעטפת זו.

 מעטפת האינטלקט והתבונה – ויג'נאנאמאיה קושה – vijnanamaya kosa – רובד האינטילגנציה:

מעטפת זו ניתנת לזיהוי דרך תכונות מערכתיות אינטואיטיביות ואינטלקטואליות. זהו ההיגיון, החקירה, ההבחנה, הניתוח והתפישה והידיעה. מעטפת זו מקושרת למעטפת הרגש והמחשב ואיכויותיה נותנות משמעות וצורה לאותם רשמים המאוחסנים בתודעתנו. הזיהוי של אובייקטים כבעלי משמעות ותוכן, יכולת הניתוח וההיסק, הקשרים ויצירת תמונות עולם, תפיסת הזהות שלנו, מושגים ושפה כולם קשורים להיבט זה.

 מעטפת האושר האין סופי –  אנאנדאמאיה קושה – anandamaya kosa – רובד רוחני:

זהו מצב ראשוני נטול זהות, מעטפת זו היא התשתית לקיומן של ארבע המעטפות הגסות המתגלמות כממשות, והינה נטולת ממשות באופן יחסי לקיומן של ארבע המעטפות האחרות. רובד זה מוגדר כאושר (אננדה) מכיוון שאינו מותנה ואינו מושפע מן הפרדוקס הקיומי הבסיסי, דהיינו, מתהליכי ההתהוות וההתכלות שהם המקור לסבל (דוקה). רובד זה מסמל מצב משוחרר מתנודות ושינויים. אנו כבני אדם חיים מימד זה כל הזמן, אך רק לעיתים מבחינים בו. ניתן לזהותו ברמת התחושה ולהבינו ברמת האינטלקט, הווי אומר, ניתן לזהותו בזכות ארבע המעטפות הגסות. החוויה המקושרת לרובד האושר נגלית לנו בעת מדיטציה, במצב של רוגע או אקסטאזה, במצב של הבנה ואהבה, במצבי יקיצה והירדמות ובמצב של שינה עמוקה.

 

שרטוט האדם על פי תפיסה יוגית

דילוג לתוכן