תפילה בודהיסטית למחילה

פורסם ב:
תפילה בודהיסטית למחילה

 

תפילה בודהיסטית למחילה

אם פגעתי במישהו בכל צורה ודרך, ביודעין או שלא ביודעין

מתוך תעתועי נפשי, אני מבקש/ת מחילה.

אם מישהו פגע בי בכל צורה ודרך, ביודעין או שלא ביודעין

מתוך תעתועי נפשו, אני מוחל/ת לו.

אם ישנו מצב בו איני מוכן/ה עדיין לסלוח, אני מוחל/ת לעצמי על כך.

על כל פגיעה, שלילה, אי אמון , שיפוט וחוסר נדיבות שלי כלפי עצמי

כתוצאה מתעתועי הנפש, אני מוחל/ת לעצמי.

 

A Buddhist Prayer of Forgiveness

If I have harmed anyone in any way either knowingly or unknowingly through my own confusions, I ask their forgiveness.

If anyone has harmed me in any way either knowingly or unknowingly through their own confusions, I forgive them.

And if there is a situation I am not yet ready to forgive, I forgive myself for that.

For all the ways that I harm myself, negate, doubt, belittle myself judge or be unkind to myself through my own confusions, I forgive myself.

דילוג לתוכן